Nokia 6310 - Mappene Innboks og Utboks

background image

Mappene Innboks og Utboks

Etter at du har lest en innkommende tekst- eller bildemelding, lagrer telefonen meldingen i mappen

Innboks

i

Meldinger

-menyen.

Du kan lagre en melding som du vil sende senere, i

Utboks

- eller

Arkiv

-mappen.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

49

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er