Nokia 6310 - Info-meldinger

background image

Info-meldinger

Med nettverkstjenesten info-meldinger kan du motta meldinger om forskjellige emner, for eksempel
vær- og trafikkforhold, fra tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren for tilgjengelige emner
og relevante emnenumre.

Hvis

GPRStilkobling

er angitt som

Alltid tilkoblet

, mottas kanskje ikke info-meldingene. Hvis det er

tilfelle, angir du

GPRStilkobling

til

Ved behov

, se Sette opp telefonen for en WAP-tjeneste på side 80.