Nokia 6310 - Arkiv-mappen og Mine mapper

background image

Arkiv-mappen og Mine mapper

Hvis du vil rydde i meldingene dine, kan du flytte noen av dem til

Arkiv

-mappen eller legge til nye

mapper for meldingene.

Trykk

Valg

når du leser en melding. Velg

Flytt

, bla til mappen du vil flytte meldingen til, og trykk

OK

.

Hvis du vil legge til eller slette en mappe, trykker du

Meny

, velger

Meldinger

og

Mine mapper

.

• Hvis du vil legge til en mappe, trykker du

Valg

og velger

Lag ny mappe

.

• Hvis du vil slette en mappe, blar du til mappen du vil slette, trykker

Valg

og velger

Slett mappe

.