Nokia 6310 - Lage et kalendernotat

background image

Lage et kalendernotat

Under Skrive tekst på side 29 kan du lese om hvordan du skriver bokstaver og tall.

Trykk

Meny

og velg

Kalender

. Bla til ønsket dato og trykk

Valg

og velg

Lag notat

. Velg en av disse notat-

typene:

Møte

- Skriv notatet, eller søk etter navnet i telefonboken og trykk

OK

. Skriv så klokkeslettet for

møtet og trykk

OK

. Hvis du vil, kan du velge

Alarm på

og varslingstidspunktet for notatet.

Ring til

- Skriv telefonnummeret du vil ha, trykk

OK

og skriv navnet og trykk

OK

, eller søk etter

dem i telefonboken. Skriv så klokkeslettet for samtalen og trykk

OK

. Hvis du vil, kan du velge

Alarm

og varslingstidspunktet for notatet.

Bursdag

- Skriv inn navnet til personen (eller søk etter det i telefonboken), og trykk

OK

. Skriv så

fødselsdatoen og trykk

OK

. Skriv fødselsår (valgfritt) og trykk

OK

. Hvis du angir året, viser notatet

alderen til personen etter navnet. Hvis du vil, kan du velge

Alarm på

og varslingstidspunktet for

notatet.

Påminnelse

- Skriv notatet, og trykk

OK

.

Når varsel med lyd er angitt, vises indikatoren

når du ser på notatene.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

69

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er