Nokia 6310 - Tilbehørsinnstillinger

background image

Tilbehørsinnstillinger

Tilbehørsinnstillinger-menyen vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til ett av følgende
tilbehør: hodetelefoner HDC-9P eller utvidet bilmonteringssett CARK-91.

Trykk

Meny

, velg

Innstillinger

og

Tilbehørsinnstillinger

. Velg

Hodetelefon

,

Håndfri

eller

Slyngesett

.

• Velg

Tilbehørsprofil

for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk når du kobler til valgt

tilbehør. Du kan velge en annen profil mens tilbehøret er koblet til.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

61

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

• Velg

Automatisk svar

for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter

fem sekunder. Hvis

Anropsvarsling

er angitt som

Ett pip

eller

Ikke ring

, brukes ikke automatisk svar.

• Velg

Belysning

og velg

hvis du vil at lysene skal være på permanent. Velg

Automatisk

hvis du vil

at lysene skal være på i 15 sekunder etter et tastetrykk. Alternativet

Belysning

er bare tilgjengelig

når

Håndfri

er valgt.

• Velg

Bruk slyngesett

og velg

Ja

hvis du vil angi at slyngesettet skal brukes i stedet for hodetelefonen.

Bruk slyngesett

er bare

tilgjengelig når

Slyngesett

er valgt.