Nokia 6310 - Klokke

background image

Klokke

Trykk

Meny

, velg

Innstillinger

,

Tidsinnstillinger

og

Klokke

.

Velg

Vis klokke

(

Skjul klokke

) hvis du vil at tiden skal vises øverst til høyre i displayet når telefonen er i

standby-modus. Velg

Still klokken

, skriv inn riktig klokkeslett og trykk

OK

. Velg

Tidsformat

og angi 12-

timers eller 24-timers format.

Klokken gjelder også for funksjonene

Meldinger

,

Anropslogg

,

Klokkealarm

, tidsbestemte

Profiler

og

Kalender

.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen for en lengre periode, må du kanskje stille klokken på nytt.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

56