Nokia 6310 - Autooppdater dato og tid

background image

Autooppdater dato og tid

Trykk

Meny

, velg

Innstillinger

,

Tidsinnstillinger

og

Autooppdater dato og tid

(nettverkstjeneste). Hvis

du vil angi at telefonen automatisk skal oppdatere tid og dato etter gjeldende tidssone, velger du

.

Hvis du vil angi at telefonen skal be om bekreftelse før oppdateringen, velger du

Bekreft først

.

Oppdatering av dato og tid påvirker klokkealarmen, kalenderen og taleopptakeren, og alarmvarslene du
har angitt, stilles nå til lokal tid. Oppdateringen kan få noen kalendernotater til å utløpe.