Nokia 6310 - Vis celleinfo

background image

Vis celleinfo

Trykk

Meny

, velg

Innstillinger

,

Telefoninnstillinger

og

Vis celleinfo

. Velg

Ja

for å angi at telefonen skal

vises når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN (mikromobiltelefonnett)-
teknologi.

Hvis

GPRStilkobling

er angitt som

Alltid tilkoblet

, mottas kanskje ikke info-meldingene. Hvis det er

tilfelle, angir du

GPRStilkobling

til

Ved behov

, se Sette opp telefonen for en WAP-tjeneste på side 80.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

59

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er