Nokia 6310 - Velkomstmelding

background image

Velkomstmelding

Trykk

Meny

, velg

Innstillinger

,

Telefoninnstillinger

og

Velkomstmelding

. Skriv inn meldingen du vil skal

vises kort når telefonen slås på. Trykk

Valg

og velg

Lagre

for å lagre meldingen.