Nokia 6310 - Språk

background image

Språk

Trykk

Meny

, velg

Innstillinger

,

Telefoninnstillinger

og

Språk

. Velg språket for displayteksten. Hvis

Automatisk

er valgt, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.