Nokia 6310 - Oppstarttone

background image

Oppstarttone

Hvis du vil angi at telefonen skal spille eller ikke spille en oppstarttone når telefonen slås på, trykker du

Meny

, velger

Innstillinger

,

Telefoninnstillinger

og

Oppstarttone

.

Hvis du har angitt en velkomstmelding, spilles ikke oppstarttonen, se Velkomstmelding på side 59.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

60