Nokia 6310 - Aktivering av hjelpetekster

background image

Aktivering av hjelpetekster

Hvis du vil angi at telefonen skal vise eller ikke vise hjelpetekster, trykker du

Meny

, velger

Innstillinger

,

Telefoninnstillinger

og

Aktivering av hjelpetekster

.

Se også Bruke menyen på side 42.