Nokia 6310 - Valgfri svartast

background image

Valgfri svartast

Trykk

Meny

, velg

Innstillinger

,

Anropsinnstillinger

og deretter

Valgfri svartast

. Hvis du velger

, kan du

svare på et innkommende anrop ved å trykke lett på en valgfri tast, unntatt

og

.