Nokia 6310 - Samtale venter

background image

Samtale venter

Trykk

Meny

, velg

Innstillinger

,

Anropsinnstillinger

og

Samtale venter

. Hvis du velger

Aktiver

, vil

nettverket varsle deg om innkommende samtaler under en samtale (nettverkstjeneste). Se Samtale
venter på side 27.