Nokia 6310 - Linje for utgående anrop

background image

Linje for utgående anrop

Linje for utgående anrop er en nettverkstjeneste for å velge telefonlinje (det vil si abonnentnummer) 1
eller 2 for å ringe.

Trykk

Meny

, velg

Innstillinger

,

Anropsinnstillinger

og

Linje for utgående anrop

. Hvis du velger

Linje 2

og

ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, kan du ikke ringe. Anrop på begge linjer kan besvares
uavhengig av valgt linje.

Hvis det støttes av SIM-kortet, kan du hindre linjevalg ved å velge alternativet

Lås linje

.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet.

Tips: I standby-modus kan du bytte fra en linje til en annen ved å trykke og holde nede

.