Nokia 6310 - Hurtigoppringing

background image

Hurtigoppringing

Trykk

Meny

, velg

Innstillinger

,

Anropsinnstillinger

og

Hurtigvalg

. Hvis du velger

, kan navnene og

telefonnumrene som er tilordnet hurtigoppringingstastene, fra

til

, ringes opp ved at du

trykker og holder tilhørende nummertast.