Nokia 6310 - Gjenta automatisk

background image

Gjenta automatisk

Trykk

Meny

, velg

Innstillinger

,

Anropsinnstillinger

og

Gjenta automatisk

. Hvis du velger

, vil

telefonen gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk.