Nokia 6310 - Bluetooth-innstillinger

background image

Bluetooth-innstillinger

Innstillingene er til å endre telefonens egne Bluetooth-relaterte innstillinger. Trykk

Meny

, velg

Bluetooth

og

Bluetoothinnstillinger

. Du har følgende alternativer:

Telefonens synlighet

, for å endre hvordan telefonen er synlig for andre Bluetooth-enheter.

Alternativene er som følger:

Synlig for alle

, som er standardmodus

Skjult

for at enheten ikke skal oppdages, men bare svare enheter den er blitt sammenkoblet med.

Endre enhetsnavn

for å endre telefonens Bluetooth-enhetsnavn som vises til andre.