Nokia 6310 - Koble sammen med Bluetooth-passord

background image

Koble sammen med Bluetooth-passord

Hvis du vil opprette en sikker tilkobling, må du kanskje utveksle Bluetooth-passord med enheten du
kobler til for første gang. Denne operasajonen kalles sammenkobling. Bluetooth-passordet er en 1 til
16 tegns lang numerisk kode. Tilbehør så vel som data- og faksforbindelser med en kompatibel
datamaskin, krever sammenkobling. Nokia-tilbehør har faste passord som leveres med tilbehøret.

Når du oppretter en Bluetooth-tilkobling til enheter som ikke er et Nokia-tilbehør, for eksempel en
annen mobiltelefon, kan du opprette et eget passord. Dette passordet brukes bare én gang, og du
trenger ikke huske det. Lag identiske passord med den andre personen du vil dele en Bluetooth-
forbindelse med. Hvis du skal sammenkoble de to enhetene en gang til, kan du lage et nytt passord.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

72