Nokia 6310 - Bluetooth-enhetsnavn

background image

Bluetooth-enhetsnavn

Når brukeren aktiverer Bluetooth-modulen for første gang, spør telefonen etter Bluetooth-
enhetsnavnet på telefonen ved å vise

Angi navn:

. Brukeren kan godkjenne standardnavnet eller endre

det. Navnet kan inneholde opptil 15 tegn. Etter at brukeren har godkjent navnet, vises

Navn lagret

.

Bluetooth-enhetsnavn hjelper deg til å skille én Bluetooth-enhet eller tilbehør fra en annen.

Merk at

Angi navn:

ikke vises etter at du allerede har endret navnet på enheten i

Bluetoothinnstillinger

før den første aktiveringen av Bluetooth. Se Bluetooth-innstillinger på side 73.