Nokia 6310 - Ubesvarte anrop og mottatte anrop

background image

Ubesvarte anrop og mottatte anrop

Hvis du vil vise listen over de siste ti telefonnumrene noen har forsøkt å ringe deg fra
(nettverkstjeneste), trykker du

Meny

, velger

Anropslogg

og

Ubesvarte anrop

.

Tips: Når det vises en merknad om ubesvarte anrop, trykker du

Vis

hvis du vil ha tilgang til

listen over telefonnumre. Bla til nummeret du vil ringe tilbake, og trykk

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

52

Hvis du vil vise listen over de siste ti telefonnumrene du har mottatt anrop fra (nettverkstjeneste),
trykker du

Meny

, velger

Anropslogg

og

Mottatte anrop

.