Nokia 6310 - Slette anropsloggen

background image

Slette anropsloggen

Hvis du vil slette anropsloggene, trykker du

Meny

, velger

Anropslogg

og velger

Slett anropslogg

. Velg

om du vil slette alle telefonnumrene i anropsloggene, eller bare numrene i ubesvarte anrop, mottatte
anrop eller oppringte nummer. Du kan ikke angre operasjonen.