Nokia 6310 - 6. Bruke menyen

background image

6. Bruke menyen

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer. De fleste menyfunksjonene
kommer med en kort hjelpetekst. Hvis du vil vise hjelpeteksten, blar du til ønsket menyfunksjon og
venter i 15 sekunder. Du avslutter hjelpeteksten ved å trykke

Tilbake

. Se Aktivering av hjelpetekster på

side 59.