Nokia 6310 - Velge telefonbokinnstillingene

background image

Velge telefonbokinnstillingene

1. Trykk

Navn

og velg

Innstillinger

.

2. Velg

Velg minne i bruk

, og velg ett av følgende alternativer:

Telefon og SIM

for å hente navn og numre fra begge telefonbøkene. Navnene og numrene lagres i

telefonens minne.

Telefon

for å bruke telefonens innebygde telefonbok.

SIM-kort

for å bruke SIM-telefonboken.

3. Velg

Telefonbokvisning

, og velg ett av følgende alternativer:

Navneliste

for å vise 4 navn om gangen.

Navn og nr.

for å vise ett navn og telefonnummer om gangen.

Stor skrift

for bare å vise navnet.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Telefo

n

bo

k (Navn

)

34

4. Velg

Minnestatus

. Velg

Telefon

eller

SIM-kort

hvis du vil se hvor mange navn og telefonnumre som

er lagret, og hvor mange som fortsatt kan lagres i den valgte telefonboken.