Nokia 6310 - Tjenestenumre

background image

Tjenestenumre

Du kan ringe tjenestenumrene fra tjenesteleverandøren hvis tjenestenumrene er inkludert på SIM-
kortet.

Trykk

Navn

og velg

Tjenestenumre

. Bla til et tjenestenummer, og trykk

for å slå nummeret.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Telefo

n

bo

k (Navn

)

41

Telefo

n

bo

k (Navn

)