Nokia 6310 - Søke etter et navn i telefonboken

background image

Søke etter et navn i telefonboken

1. Trykk

Navn

og velg

Søk

.

2. Trykk

Vis

for å få tilgang til telefonboken, eller tast inn de første tegnene i navnet du søker etter, og

trykk

Søk

. Treffene vises i et popup-vindu.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Telefo

n

bo

k (Navn

)

36

3. Bla til ønsket navn og trykk

Detaljer

. Bla for å vise detaljene for det valgte navnet.

Tips: Hvis du vil finne et navn og telefonnummer raskt, trykker du

eller

i

standby modus. Tast inn de første bokstavene i navnet og/eller bla til navnet du ønsker.