Nokia 6310 - Redigere et navn, nummer eller tekstelement

background image

Redigere et navn, nummer eller tekstelement

Søk etter navnet (og nummeret) du vil redigere, og trykk

Detaljer

. Bla til navnet, nummeret eller

tekstelementet du vil redigere, og trykk

Valg

. Velg

Rediger navn

,

Rediger nr.

eller

Rediger info

, og

rediger navnet, nummeret eller teksten og trykk

OK

.