Nokia 6310 - Lagre flere numre og tekstelementer per navn

background image

Lagre flere numre og tekstelementer per navn

Du kan lagre opptil fem telefonnumre og fire korte tekstelementer for hvert navn i telefonens
innebygde telefonbok. Tekstelementer under et navn, kan være gate- og e-postadresse, en merknad og
en web-adresse.

Det første nummeret som lagres under et navn, angis automatisk som standardnummeret og merkes
med .

Når du velger et navn fra telefonboken, for eksempel for å ringe, brukes standardnummeret,

med mindre du velger et annet nummer.

1. Pass på at minnet som brukes, er enten

Telefon

eller

Telefon og SIM

. Se Velge

telefonbokinnstillingene på side 33.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Telefo

n

bo

k (Navn

)

35

Telefo

n

bo

k (Navn

)

2. Hvis du vil ha tilgang til listen over navn og telefonnumre, trykker du

eller

i

standby-modus.

3. Bla til det lagrede navnet du vil legge til et nytt nummer eller tekstelement for, i telefonens

innebygde telefonbok, og trykk

Detaljer

. (Hvis navnet ikke er lagret i telefonen, spør telefonen om

du vil lagre det der.)

4. Trykk

Valg

og velg

Legg til nummer

eller

Legg til info

.

5. Velg én av følgende nummer- eller teksttyper:

Generell

er standardtypen som brukes når det ikke er angitt noen annen nummertype som

standardnummer. Andre nummertyper er

Mobil

,

Hjem

,

Kontor

og

Faks

.

Teksttyper er

E-post

,

Adresse

,

Notat

og

Web address

.

Hvis du vil endre nummer- eller teksttype, velger du

Endre type

i valglisten.

6. Tast inn nummeret eller tekstelementet, og trykk

OK

for å lagre det.

7. Trykk

Tilbake

og deretter

Avslutt

for å gå tilbake til standby-modus.