Nokia 6310 - Kopiere telefonbøker

background image

Kopiere telefonbøker

Du kan kopiere navn og telefonnumre fra telefonens minne til SIM-kortets minne og omvendt.

1. Trykk

Navn

og velg

Kopier

.

2. Velg kopieringsretning,

Fra telefon til SIM-kort

eller

Fra SIM-kort til telefon

.

3. Velg

En og en

,

Kopier alle

eller

Standardnr.

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Telefo

n

bo

k (Navn

)

37

Telefo

n

bo

k (Navn

)

• Hvis du velger

En og en

, blar du til navnet du vil kopiere og trykker

Kopier

.

Standardnr.

vises hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Bare standardnumrene kopieres.

4. Hvis du vil velge om du vil beholde eller slette de opprinnelige navnene og numrene, velger du

Behold original

eller

Flytt original

.

• Hvis du velger

Kopier alle

eller

Standardnr.

, trykker du

OK

når

Starte kopiering?

eller

Flytter

vises.