Nokia 6310 - 5. Telefonbok (Navn)

background image

5. Telefonbok (Navn)

Du kan lagre navn og telefonnumre i telefonens minne (innebygd telefonbok) eller i SIM-kortets minne
(SIM-telefonbok).

• Den innebygde telefonboken kan lagre opptil 500 navn med nummer og tekstnotater for hvert

navn. Det totale antall navn som kan lagres, avhenger av lengden på navnene, numrene og
tekstelementene.

• Telefonen støtter SIM-kort som kan lagre opptil 250 navn og telefonnumre. Navn og numre som er

lagret i SIM-kortminnet, vises med

.