Nokia 6310 - Slå prediktiv skriving på eller av

background image

Slå prediktiv skriving på eller av

Når du skriver tekst, trykker du

Valg

og velger

Ordliste

.

• Hvis du vil slå av prediktiv skriving, velger du

Ordliste av

.

• Hvis du vil slå på prediktiv skriving, velger du et språk som er tilgjengelig i valglisten for ordlister.

Prediktiv skriving er bare tilgjengelig for språkene i listen.

Tips: Hvis du vil slå prediktiv skriving av eller på raskt, trykker du

to ganger mens du

skriver tekst.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Sk

ri

ve tekst

31

Sk

ri

ve tekst