Nokia 6310 - Skrive sammensatte ord

background image

Skrive sammensatte ord

Tast inn den første delen av ordet, og bekreft den ved å trykke

. Skriv den siste delen av det

sammensatte ordet, og bekreft ved å trykke

eller

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Telefo

n

bo

k (Navn

)

33

Telefo

n

bo

k (Navn

)