Nokia 6310 - Gjenta siste slåtte nummer

background image

Gjenta siste slåtte nummer

I standby-modus trykker du

én gang for å få tilgang til listen over de 20 siste numrene du har

ringt eller prøvd å ringe. Bla til nummeret eller navnet du vil ha, og trykk

for å slå nummeret.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Sa

mt

al

ef

u

n

k

sj

o

ne

r

26