Nokia 6310 - Ringe opp

background image

Ringe opp

1. Skriv telefonnummeret, inkludert retningsnummer. Hvis du vil redigere nummeret som vises, trykker

du

eller

for å flytte markøren og

Bakover

for å slette tegnet til venstre for markøren.

For utenlandssamtaler trykker du

to ganger for å få utenlandsprefiks (tegnet + erstatter

tilgangskoden for utenlandssamtaler) og skriver så landskode, retningsnummer og telefonnummer.

2. Trykk

for

å slå nummeret.

3. Trykk

eller

Legg på

for å avslutte samtalen (eller avbryte anropsforsøket).

Når du bruker telefonen med utvidet bilmonteringssett, CARK-91, kan du bytte fra håndfri modus til
privat modus ved å koble CARK-91 fra telefonen. Hvis du vil skifte tilbake til håndfri, plugger du CARK-
91 inn i telefonen.

Ringe opp ved hjelp av telefonboken

1. Se Søke etter et navn i telefonboken på side 35.

2. Trykk

for

å slå nummeret som vises.