Nokia 6310 - Alternativer under en samtale

background image

Alternativer under en samtale

Trykk

Valg

under en samtale for noen av følgende nettverkstjenester (hvis de er tilgjengelig fra

tjenesteleverandøren og operatøren for gjeldende samtale):

Demp mikrofon

or

Mikrofon på

,

Avslutt samtale

,

Avslutt alle

,

Telefonbok

,

Meny

og

Sett på venting

eller

Innhent

,

Nytt anrop

,

Konferanse

,

Privat

,

Svar

og

Avvis

.

Send DTMF

brukes til å sende DTMF-tonestrenger, for eksempel passord eller bankkontonummer. Tast

inn DTMF-strengen eller søk etter den i telefonboken, og trykk

OK

. Legg merke til at du kan taste inn

ventetegnet w og pausetegnet p ved å trykke

flere ganger.

Bytt

brukes til å bytte mellom den aktive og den ventende samtalen,

Overfør

til å koble en ventende

samtale til en aktiv samtale og koble seg selv fra samtalene og

Spill inn

til å starte taleinnspillingen.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Sk

ri

ve tekst

29

Sk

ri

ve tekst