Nokia 6310 - Tastaturlås

background image

Tastaturlås

Du kan låse tastaturet for å hindre at taster trykkes ned uten at det er meningen, for eksempel når du
har telefonen i lommen eller i vesken.

Låse tastaturet

I standby-modus trykker du

Meny

fulgt av

innen 1,5 sekunder for å

låse tastaturet.

Når tastaturet er låst, kommer

frem øverst i displayet.

Låse opp tastaturet

Trykk

Opphev

fulgt av

innen 1,5 sekunder for å låse opp tastaturet.

Når tastaturlåsen er på

Du kan besvare anrop ved å trykke

. Under en samtale kan telefonen brukes som normalt. Når

du avslutter eller avviser samtalen, blir tastaturet automatisk låst.

Merk: Når tastaturlåsen er på, kan det hende du kan ringe nødnummeret som er programmert
i telefonen (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og
trykk

. Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Sa

mt

al

ef

u

n

k

sj

o

ne

r

25

Sa

mt

al

ef

u

n

k

sj

o

ne

r