Nokia 6310 - Slå telefonen på og av

background image

Slå telefonen på og av

Trykk inn og hold av/på-tasten, .

Legg merke til at du må ta kontakt med nettverksoperatøren eller
tjenesteleverandøren hvis telefonen viser

Sett inn SIM

selv om SIM-kortet er satt inn

på riktig måte. Telefonen kan ikke bruke 5 Volts SIM-kort, og du må kanskje skifte
kort.

• Hvis telefonen ber om en PIN-kode, skriver du inn PIN-koden (vises som ****), og

trykker

OK

.

Se også

Kontroll av PIN-kode

i Sikkerhetsinnstillinger på side 62 og Tilgangskoder

på side 12.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Kom

m

e i g

a

n

g

23

Kom

m

e i g

a

n

g

• Hvis telefonen ber om en sikkerhetskode, skriver du inn sikkerhetskoden (vises som *****), og trykker

OK

.

Se også Tilgangskoder på side 12.

Advarsel:Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre
til forstyrrelser eller fare.

TIPS FOR EFFEKTIV BRUK: Telefonen har en innebygd antenne. Som med alle
andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når telefonen er slått
på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at
telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å
røre antenneområdet under en samtale, optimaliserer du antenneytelsen og
taletiden for telefonen.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Kom

m

e i g

a

n

g

24