Nokia 6310 - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

1. Koble laderkabelen til kontakten nederst på telefonen.

2. Koble laderen til en strømkontakt på veggen.

Teksten

Lader

vises kort på displayet hvis telefonen er slått på.

Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før
ladeindikatoren kommer frem i displayet og det blir mulig å ringe
med telefonen.

Du kan bruke telefonen mens laderen til tilkoblet.

Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes. Det tar for eksempel omtrent 2 timer
og 45 minutter å lade et BPS-2-batteri med laderen ACP-8.