Nokia 6310 - Spraakfuncties

background image

Spraakfuncties

De telefoon biedt de volgende spraakfuncties:

• Voicedialling – u kunt bellen met behulp van een spraaknummer (zie Voicedialling op pagina 40).

• Spraakopdrachten – u kunt verschillende functies in het menu

Spraakopdrachten

activeren (zie

Spraakopdrachten op pagina 82).

• Opname-eenheid – zie Opname-eenheid op pagina 80 voor het maken van spraakopnamen.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

De tel

e

fo

o

n

17

De tel

e

fo

o

n