Nokia 6310 - HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

background image

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

U kunt met de telefoon gebruikmaken van GSM hoge-snelheid gegevensdiensten. U kunt deze functie
gebruiken wanneer de telefoon via een infrarood-, kabel- of Bluetooth-verbinding is aangesloten op
een computer, en als de modemstuurprogramma’s met ondersteuning voor hoge-snelheid
gegevensverkeer op de computer zijn geïnstalleerd en zijn geselecteerd als de actieve modem.

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor de beschikbaarheid van en het
abonneren op de hoge-snelheid gegevensdiensten.

Zie ook Fax- en gegevensverkeer op pagina 103.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Overzich

t

van

d

e fun

cties va

n d

e tele

fo

on

16