Nokia 6310 - VERZORGING EN ONDERHOUD

background image

VERZORGING EN ONDERHOUD

Uw telefoon is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er
zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om aanspraak te blijven maken op de geldende
garantie en vele jaren plezier te hebben van dit product.

• Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

• Houd de telefoon droog. Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die corrosie van

elektronische schakelingen veroorzaken.

• Gebruik of bewaar de telefoon niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen

worden beschadigd.

• Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur

van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen
smelten of vervormen.

• Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer de hoofdtelefoon weer opwarmt

(tot de normale temperatuur), kan binnenin vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen
beschadigd kunnen raken.

• Probeer het apparaat niet open te maken. Ondeskundige behandeling kan de hoofdtelefoon

beschadigen.

• Laat de telefoon niet vallen en probeer stoten en schudden te voorkomen. Een ruwe behandeling

kan de elektronische schakelingen beschadigen.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de telefoon schoon

te maken.

• Verf de telefoon niet. Verf kan de bewegende onderdelen blokkeren en de werking belemmeren.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

VERZORGING EN

O

N

DERHOUD

109

VERZORGING EN

O

N

DERHOUD

• Gebruik alleen de meegeleverde antenne of eventueel een goedgekeurde antenne ter vervanging.

Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of accessoires kunnen de telefoon beschadigen en
kunnen in strijd zijn met de regels met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor de telefoon, de batterij, oplader en andere accessoires. Neem
contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van deze onderdelen niet goed werkt.
Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of reparatie.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

BE

LA

N

G

RI

JK

E

V

E

ILI

G

H

E

ID

S

IN

F

O

R

M

A

TIE

110