Nokia 6310 - PC Suite

background image

PC Suite

PC Suite bevat toepassingen voor het volgende:

• gemakkelijk beheer van verschillende telefoonfuncties vanaf de pc.

• het synchroniseren van contactpersonen en kalenderitems tussen de telefoon en het

beheersysteem voor persoonlijke gegevens op de pc.

• afbeeldingberichten en pictogrammen voor bellergroepen tekenen en bewerken.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Fax

- en

g

egeve

nsverkeer

104

• nieuwe beltonen samenstellen voor de telefoon.

• het verbindingstype selecteren dat moet worden gebruikt wanneer u de pc en de telefoon op elkaar

aansluit.

• een reservekopie van de persoonlijke gegevens in de telefoon maken en herstellen op de pc of een

andere telefoon.