Nokia 6310 - Takenlijst (menu 7)

background image

Takenlijst (menu 7)

U kunt een actiepunt opslaan voor een taak die u moet uitvoeren. Deze actiepunten kunt
u in volgorde van prioriteit opslaan. U kunt maximaal 30 actiepunten opslaan,
afhankelijk van de lengte van de actiepunten.

Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet
in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

ncti

es

73

Men

u

fu

ncti

es

Druk op

Menu

en selecteer

Takenlijst

. Druk op

Opties

of ga naar het gewenste actiepunt en druk op

Opties

. Selecteer

Toevoegen

om een nieuw actiepunt toe te voegen. Toets het onderwerp voor het actiepunt in, druk

op

Opties

en selecteer

Opslaan

. Selecteer de prioriteit van het actiepunt:

Hoog (1)

,

Normaal (2)

of

Laag (3)

. De actiepunten worden eerst in volgorde van prioriteit en dan in alfabetische volgorde

weergegeven.

Woordenboek

: zie Tekstinvoer met woordenlijst in- en uitschakelen op pagina 31.

Wissen

om het geselecteerde actiepunt te verwijderen.

Bewerken

om de inhoud van het actiepunt te wijzigen.

Prioriteit wijz.

om de prioriteit van het actiepunt te wijzigen.

Bekijken

om het geselecteerde actiepunt weer te geven.

Naar prioriteit

om de gewenste prioriteit voor weergave van de actiepunten in te stellen.

Opsl. kalender

om het actiepunt als notitie op te slaan in de kalender.

Als tekst

om het actiepunt als tekstbericht naar een andere telefoon te zenden.