Nokia 6310 - Gesprekstellers en kostentellers

background image

Gesprekstellers en kostentellers

Opmerking: De gespreksduur die door de netwerkexploitant in rekening wordt gebracht voor oproepen en
diensten kan variëren afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Druk op

Menu

en selecteer

Oproep-info

. Selecteer

Gespreksduur tonen

en blader om de tijdsduur van inkomende en uitgaande gesprekken te bekijken

en weer te geven in uren, minuten en seconden. Als u de tellers op 0 wilt zetten, hebt u de
beveiligingscode nodig.
Elke telefoonlijn heeft eigen tellers en de teller voor de geselecteerde lijn wordt weergegeven. Zie
Lijn uitgaande oproepen op pagina 63.

Gesprekskosten tonen

(netwerkdienst) en selecteer

Eenheden laatste gesprek

of

Totale eenheden

om de kosten van het laatste gesprek of van alle gesprekken te controleren.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

ncti

es

58

Selecteer

Gesprekskosteninstellingen

en vervolgens

Tellers wissen

, of selecteer

Kosten tonen in

om

de resterende gesprekstijd weer te geven in kosteneenheden (

Eenheden

) of valuta-eenheden

(

Valuta

). Vraag uw netwerkexploitant naar de prijzen van kosteneenheden. Selecteer

Kostenlimiet

om de kosten van uw gesprekken te beperken tot een bepaald aantal kosteneenheden of valuta-
eenheden. Voor het instellen van de kosteninstellingen hebt u de PIN2-code nodig.

Opmerking: Als er geen kosteneenheden of valutaeenheden meer resteren, kunt u soms wel bellen naar
het geprogrammeerde alarmnummer (bijvoorbeeld 112 of een ander officieel alarmnummer).

• Selecteer

GPRSgegevensteller

en blader om de hoeveelheid laatst verzonden en laatst ontvangen

gegevens te controleren, de totale hoeveelheid ontvangen en verzonden gegevens te bekijken en de
tellers op 0 te zetten. De tellereenheid is een byte.

• Selecteer

GPRSverbindingstimer

en blader om de duur van de laatste GPRS-verbinding of de totale

GPRS-verbinding te controleren. U kunt de tellers ook op 0 zetten.