Nokia 6310 - Gemiste oproepen en ontvangen oproepen

background image

Gemiste oproepen en ontvangen oproepen

Als u een lijst wilt weergeven met de laatste 10 telefoonnummers vanwaar men u zonder succes heeft
gebeld (netwerkdienst), drukt u op

Menu

en selecteert u achtereenvolgens

Oproep-info

en

Gemiste

oproepen

.

Tip: Wanneer een melding over een gemiste oproep wordt weergegeven, kunt u op

Tonen

drukken om de lijst met telefoonnummers weer te geven. Ga naar het nummer dat u wilt
terugbellen en druk op

.

Als u een lijst wilt weergeven met de laatste 10 telefoonnummers vanwaar u oproepen hebt
geaccepteerd (netwerkdienst), drukt u op

Menu

en selecteert u achtereenvolgens

Oproep-info

en

Ontvangen oproepen

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

ncti

es

57

Men

u

fu

ncti

es