Nokia 6310 - Verbinding maken met een WAP-dienst

background image

Verbinding maken met een WAP-dienst

Controleer eerst of de dienstinstellingen van de gewenste WAP-dienst zijn geactiveerd. De instellingen
activeren:

• Druk op

Menu

en selecteer achtereenvolgens

Diensten

en

Instellingen

. Selecteer

Actieve

dienstinstellingen

, ga naar de set die u wilt activeren en druk op

Activeer

.

Maak verbinding met de gewenste WAP-dienst. U kunt op drie manieren verbinding maken:

• Open de homepage van de WAP-dienst:

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

ncti

es

92

Druk op

Menu

en selecteer achtereenvolgens

Diensten

en

Homepage

.

Tip: Ga als volgt te werk om de homepage van een WAP-dienst snel te openen:

Houd

ingedrukt in de standby-modus.

OF

• Selecteer een bookmark van de WAP-dienst:

Druk op

Menu

, selecteer

Diensten

,

Bookmarks

en selecteer een bookmark.

Als de bookmark niet werkt met de huidige dienstinstellingen, activeert u een andere set
dienstinstellingen en probeert u het nogmaals.

OF

• Toets het adres van de WAP-dienst in:

Druk op

Menu

en selecteer achtereenvolgens

Diensten

en

Ga naar adres

. Toets het adres van de

WAP-dienst in, druk op

voor speciale tekens en druk op

OK

.

Het prefix http:// wordt automatisch vóór het adres toegevoegd. Dit hoeft u dus niet in te toetsen.