Nokia 6310 - Een WAP-verbinding verbreken

background image

Een WAP-verbinding verbreken

Druk tijdens het gebruik van een WAP-dienst op

Opties

en selecteer

Afsluiten

. Als

Browser afsluiten?

wordt weergegeven, drukt u op

Ja

.

U kunt ook op

drukken. Als

GSM-gegevens

de geselecteerde gegevensdrager is, drukt u

tweemaal op

.

Het gesprek wordt beëindigd en de verbinding met de WAP-dienst wordt verbroken.