Nokia 6310 - Dienst-inbox

background image

Dienst-inbox

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden gezonden.
Dienstberichten zijn berichtgevingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen. Deze kunnen een
tekstbericht of het adres van een WAP-dienst bevatten.

1. De dienst-inbox openen wanneer geen WAP-verbinding actief is

Wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen, wordt de tekst

1 dienstbericht ontvangen

weergegeven. Druk op

Bekijken

om de

Dienst-inbox

te openen.

Als u op

Uit

drukt, wordt het bericht verplaatst naar de

Dienst-inbox

. Als u de

Dienst-inbox

later

wilt activeren, drukt u op

Menu

en selecteert u achtereenvolgens

Diensten

en

Dienst-inbox

.

Als een WAP-verbinding actief is

Druk op

Opties

en selecteer

Dienst-inbox

.

2. Ga naar het gewenste bericht en druk op

Opties

.

Selecteer

Ophalen

om de WML-browser te activeren en de aangegeven inhoud te downloaden.

Selecteer

Details

om uitvoerige informatie over het dienstbericht weer te geven.

Selecteer

Wissen

om het geselecteerde dienstbericht te wissen.