Nokia 6310 - Als tekstbericht ontvangen dienstinstellingen opslaan

background image

Als tekstbericht ontvangen dienstinstellingen opslaan

Als u de dienstinstellingen als tekstbericht ontvangt, wordt de tekst

Dienstinstellingen ontvangen

weergegeven.

• Als u de ontvangen instellingen wilt opslaan en activeren, drukt u op

Opties

en selecteert u

Opslaan

.

Als geen instellingen zijn opgeslagen onder

Actieve dienstinstellingen

, worden de instellingen

opgeslagen onder de eerste vrije verbindingsset en worden ze geactiveerd.

• Als u de ontvangen instellingen wilt negeren, drukt u op

Opties

en selecteert u

Wegdoen

.

• Als u de ontvangen instellingen eerst wilt weergeven, drukt u op

Opties

en selecteert u

Bekijken

. Als

u de instellingen wilt opslaan, drukt u op

Opslaan

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

ncti

es

89

Men

u

fu

ncti

es