Nokia 6310 - Algemene richtlijnen voor het gebruik van de telefoontoetsen

background image

Algemene richtlijnen voor het gebruik van de telefoontoetsen

• Gebruik de bladertoetsen

of

om door de WAP-pagina te bladeren.

• Als u een gemarkeerd item wilt selecteren, drukt u op

.

• Als u letters en cijfers wilt intoetsen, drukt u op de toetsen

-

. Druk op

om

speciale tekens in te toetsen.

• Tijdens een actieve WAP-verbinding zijn alle of sommige van de volgende opties beschikbaar. Druk

op

Opties

en selecteer de gewenste optie.

Homepage

als u wilt terugkeren naar de homepage van de WAP-dienst.

Bookmarks

om de lijst met bookmarks weer te geven. Zie Bookmarks op pagina 96 voor meer

informatie.

Bewerken

/

Rij openen

/

Koppel. openen

/

Lijst openen

om tekst in te toetsen of om een gemarkeerd

item op de WAP-pagina te selecteren.

Bookmark toev.

om de huidige WAP-pagina als bookmark aan de lijst met bookmarks toe te voegen.

Ga naar adres

om het adres van de gewenste WAP-dienst in te toetsen.

Dienst-inbox

om de lijst met dienstberichten weer te geven. Zie Dienst-inbox op pagina 97.

Weergave-inst.

. Zie Weergaveinstellingen van de WAP-browser op pagina 94 voor meer informatie.

Instellingen downloaden

. Zie Instellingen downloaden op pagina 95 voor meer informatie.

Gebruik nr.

om een nummer van de huidige WAP-pagina op te slaan of te bellen (en de WAP-

verbinding te beëindigen). Als de WAP-pagina meerdere nummers bevat, kunt u het gewenste
nummer selecteren.

Opnieuw laden

om de huidige WAP-pagina opnieuw te laden en bij te werken.

Cache wissen

. Zie Het cachegeheugen op pagina 98 voor meer informatie.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

ncti

es

94

Beveiligingsinfo

om beveiligingsinformatie over de huidige WAP-verbinding en de server weer te

geven.

Afsluiten

om het browsen te stoppen en het gesprek te beëindigen.